Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Xử lý dứt điểm gần 100 dự án chậm triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tính từ năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện chấm dứt 122 dự án chậm triển khai, trong đó có 48 dự án nhà ở, khu đô thị; 31 dự án trong khu công nghiệp; 6 dự án cụm công nghiệp và 37 dự án khai thác ngoài khu công nghiệp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã chấm dứt hoạt động 6 dự án do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chậm tiến độ thực hiện.

Đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh còn 94 dự án chậm triển khai, trong đó có 38 dự án khu nhà ở, khu đô thị; 45 dự án ngoài khu công nghiệp và 11 dự án trong Khu công nghiệp.

Dự án Dragon Sea vẫn bất động sau 6 năm được cấp phép

Sở Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã đề xuất phương hướng xử lý các dự án chậm triển khai trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, tiếp tục đối thoại, làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm triển khai để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp rà soát các dự án đã có thanh tra, kiểm tra để xác định cụ thể trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai dự án và xử lý theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư và các nghị định liên quan.

Đồng thời, đơn vị này sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tình hình sử dụng đất của các dự án đã được nhà nước cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng để có biện pháp xử lý kịp thời; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án…

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong việc xử lý các dự án chậm triển khai. Bên cạnh việc tiếp tục rà soát tiến độ các dự án chậm triển khai và xử lý dứt điểm đối với các dự án không có khả năng thực hiện sau khi đã giãn tiến độ, cần xây dựng các giải pháp cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi trong việc xử lý các dự án chậm triển khai…