Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Ông Dũng "Lò Vôi" muốn xây dự án nhà để ở quy mô hơn 100ha

Theo Bộ Tài nguyên & Môi trường, đề nghị triển khai dự án nhà để ở của Đại Nam chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam của chủ đầu tư là Công ty CP Đại Nam tại Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu của dự án là xây khu nhà để ở với diện tích sử dụng hơn 105,8ha. Trước đây, khu đất này là phần diện tích của Khu công nghiệp Sóng Thần 3 nhưng nay đã được điều chỉnh giảm.

Bộ Tài nguyên & Môi trường cho rằng, nhu cầu sử dụng đất của dự án không có trong danh mục thuộc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, dự án cũng chưa làm rõ sự phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương.

Dự án khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến

Bộ Tài nguyên & Môi trường nhấn mạnh: “Dự án chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc sử dụng đất để thực hiện dự án phải tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai”.

Cũng theo Bộ này, để xem xét đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam, cần đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của dự án vào trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần 3 và đánh giá cụ thể khả năng đảm bảo cấp nước của Nhà máy nước Tân Hiệp cho dự án. Nếu chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận, Bộ nhấn mạnh đây là dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vì vậy, chủ đầu tư phải lập và gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường để được thẩm định.

Công ty CP Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng “Lò Vôi”) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đây là chủ đầu tư của dự án khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến.